Завърши първият випуск на детска градина „Камбанка” в Стара Загора