Инфо Зона – 19 юни – Слава Драганова – директор на Библиотека „Родина“