Инфо Зона – 19 юни – Слава Драганова – директор на Библиотека “Родина”