Митрополит Киприан направи първа копка за строеж на храм в с. Козаревец