Започват дейностите по лятната програма „Ваканция 2018“ на МКБППМН, гр. Стара Загора