Ново назначение в „Мини Марица-изток” ЕАД

С решение на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД по протокол № 11 – 2018 от 12. 06. 2018 г. за управител на рудник „Трояново – север” е назначен Иван Гидиков. От поста е освободен досегашният управител Стойко Башалов. Решенията влизат в сила по законоустановения ред от 20. 06. 2018 г. с вписването на промените в Търговския регистър .
Трудовият си стаж в „Мини Марица-изток” ЕАД Иван Гидиков започва в рудник „Трояново – север” като работник мини насипообразувател в участък РТНК-3 през 1999 г. През годините изпълнява ръководни позиции в няколко участъка, а през септември 2013 става директор по производствените въпроси. Иван Гидиков е магистър по минно инженерство от МГУ „Св. Иван Рилски” с квалификация минен инженер.