ПГСАГ “Л.Байер” продължава традицията за практики в чужбина

Основните дейности по двата проекта по програма „Еразъм+“, по които учители и ученици от Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Лубор Байер“ гр. Стара Загора участваха през учебната 2017/2018 година бяха представени на конференция днес. Двадесет ученици и девет учители от строителната гимназия участваха в проект по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор Професионално образование и обучение, изпълнен съвместно с партньорската организация APLICAPROPOSTA LDA в Брага, Португалия. Една от основните цели на проекта беше придобиване и усъвършенстване на ключови умения и компетенции, които са предпоставка за успешна професионална реализация. По време на мобилността учениците и учителите имаха възможност да се запознаят със съвременни методи на работа в геодезическата практика, да опознаят културата на Португалия и да усъвършенстват уменията си за комуникация на английски език.

Петима ученици от ПГСАГ „Лубор Байер“ участваха в проекта „УМЕн“, осъществен в консорциум с Камарата на строителите в България по програма „Еразъм+“. Практическото обучение беше на тема „Изолация на нови и съществуващи сгради с фокус върху външната изолация“ и се проведе в Обучителния център на немската строителна индустрия за провинциите Хесен – Тюрингия – BiW.
През предстоящата учебна 2018/2019 година ПГСАГ „Лубор Байер“ ще изпрати 20 ученици и 9 учители за участие в поредния спечелен проект по програма „Еразъм+“ в Гранада, Испания. Учителите ще участват в работни визити в професионални училища и строителни компании, а учениците ще проведат практиката си в реална работна среда в строителни и геодезически фирми.