„Електроразпределение Юг“ проведе семинар по проект “Живот за царския орел”

На 3 юли 2018 г. в гр. Ямбол „Електроразпределение Юг“ (част от EVN България) проведе работен семинар по проект „Живот за царския орел” (Life for safe grid), финансиран от програма LIFE+ на Европейската комисия. Проектът се реализира от „Електроразпределение Юг“ в партньорство с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Това е втори подобен семинар, след като първият се състоя през 2014 г. в гр. Стара Загора.

В първата част от програмата експерти от БДЗП и „Електроразпределение Юг“ представиха технически средства и начини за обезопасяване на електроразпределителната мрежа за намаляване на смъртните случаи на птици, причинени от контакт с елементи от енергийната инфраструктура. До юни 2018 г. с цел опазване популацията на световно застрашения вид – царски орел (Aquila heliaca), в рамките на проекта, са изпълнени следните дейности:
– обезопасени са над 1500 електрически стълба;
– голите проводници на 40 км въздушни електропроводи бяха заменени с изцяло изолирани и безопасни (т. нар. ПАС система);
– изградени подземни електрически кабели с дължина 43 км, които заменят близо 70 км опасни за птиците въздушни линии в най-важните за царския орел места.

Практическата част на семинара включваше посещение в един от районите на реализация на проекта – общини Елхово и Тополовград. Бяха разгледани новоизградени съоръжения – нови изолирани проводници с ПАС система, нови трафопостове, нова възлова станция, както и т. нар. „пасарелка“ – специализирано съоръжение за преминаване на подземни кабели над река.

В семинара взеха участие специалисти от „Електроразпределение Юг“, БДЗП, сдружение “Зелени Балкани“, експерти от РИОСВ, природни паркове, представители на местната власт и др.

С проекта “Живот за царския орел“ (LIFE 12 NAT/BG/572) „Електроразпределение Юг“ е първата инфраструктурна компания в България – координиращ бенефициент по програма LIFE.

Информация за проeкта е налична на www.lifeforsafegrid.bg или чрез банер от страницата на EVN България – www.evn.bg .Повече за опазването на царския орел можете да намерите на страницата на БДЗП www.birds.bg