„Тракийски славей – с песните на Динка Русева“

Вторият фолклорен фестивал на инструменталните и танцови групи Раднево 2018г., ще се преведе на 7, 8, 9 септември 2018г. в гр.Раднево, област Стара Загора.
Фестивалът се организира от Община Раднево и Общински център за култура „Нончо Воденичаров“. Събитието се формира като фестивал на инструменталното и танцово изкуство. Този формат ще даде възможност за изява на множество любители на българския фолклор и ще повиши мотивацията им да се занимават с конструктивната творческа дейност в областта на изкуството.
Крайният срок за изпращане на Вашата заявка е до 15.08.2018г. на адрес:
Град Раднево 6260, област Стара Загора, ул.“Георги Димитров“№2,
Общински център за култура“Нончо Воденичаров“, телефон за контакти – 0899 84 5252
е-mail: obcknv_radnevo@abv.bg
Кметът на Община Раднево д-р. Теньо Тенев се надява поканата за участие в фестивала да стане достояние на културните институции, инструменталните групи, танцовите състави и ансамбли, с които заедно да сътворят един незабравим празник на българския фолклор.