Мобилна станция ще разследва престъпления в Стара Загора

Окръжната прокуратура в Стара Загора получи мобилен център за разследване. През 2017г. прокуратурата закупи шест мобилни центъра за разследване за цялата страна. Всеки представлява специализиран автомобил, с повишена проходимост /4х4/, оборудван с необходимата криминалистична техника за провеждане на начални действия по разследването на мястото на произшествие. Освен работни места за следователи и експерт – криминалисти, автомобилите са снабдени с необходимата фотографска техника, средства за осветяване с автономно захранване, комплекти за изземване на следи и веществени доказателства, и др. Целта е прокуратурата да разполага със самостоятелен капацитет за разследване, който да се ползва основно в случаите на тежки криминални престъпления, аварии, пътнотранспортни произшествия и др.