Медицината – с най-висок бал в Тракийския университет

С най-висок бал са жените кандидатстващи за специалност медицина – 32,66 при максимален 35,26. На второ място е медицина мъже. Желаещите за лекари са постигнали бал 28 ,при максимален 33,84. Медицинска рехабилитация и ерготерапия е специалността на второ място с най-добри постигнати резултати от кандидатстудентските изпити. Най -високия бал е отново при жените-23 при максимален 24.С висок бал са и студентите, които желаят да учат за лекарски асистент,бизнес и аграрни икономисти, и педагози.