Кметът посети училища в ремонт в община Казанлък

Галина Стоянова проследи ремонтните дейности на две от общо петте училища в процес на обновяване в населени места на територията на община Казанлък. Заедно с кметове, преподаватели и представители на фирмите-изпълнители Кметът на Община Казанлък разгледа ОУ“Свети Климент Охридски“ – град Крън и ОУ“Свети Паисий Хилендарски“ – село Хаджидимитрово.

Цялостно обновени ще бъдат още три учебни заведения: в град Шипка – ОУ“Свети Свети Кирил и Методий“ и селата Овощник – ОУ „Д-р Петър Берон“ и Ръжена – ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“. Ремонтните дейности в училищата включват въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ремонт и изграждане на водопровод и канализационни инсталации, подмяна на отоплителната инсталация и монтаж на нови котли на пелети, вътрешна реконструкция и обновяване на дворните пространства.

Реконструкцията на пет учебни заведения на територията на община Казанлък започна през месец февруари, т.г. Строително-монтажните дейности са по Проект: „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Казанлък“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020″ на Община Казанлък.

Общата стойност на проекта е в размер на 9 504 532,06 лв. по ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Освен петте учебни заведения проектът обхваща и три детски градини в казанлъшкия квартал „Изток“ – ДГ“Здравец“, ДГ“Слънце“ и филиал на 15-та ДГ“Звънче“. Строително-монтажните работи в тях включват въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ремонт и изграждане на водопровод и канализационни инсталации, газификация и свързване с градската газоразпределителна мрежа, монтаж на ново оборудване и осигуряване на мерки за достъпна среда.

На есен всичките осем обекта от образователната инфраструктура на община Казанлък ще посрещнат децата в обновени сгради.