Разчистват дерето в село Кирилово

Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров е разпоредил преминаващото през село Кирилово водосъбирателно дере да бъде почистено и прокопано.

Затлаченият канал и пороите през последните дни наводниха дворът и къщата на в южната част на селото. За да се избегнат следващи наводнения дерето ще бъде продълбочено и разчистено от храсти и растителност.