Съоражението за изгаряне на животински трупове се изнесе от Калояновец

Подвижната инсталация за изгаряне на трупове на животни в село Калояновец се изнесе и вече е разположена на ново място .То е далеч от населени места ,въпреки ,че експертите са категорични ,че съоръжението е напълно безопасно.Близо няколко месеца жителите на Калояновец се оплакваха от острата и зловонна миризма, която са принудени да търпят . Инсталацията за изгаряне на трупове на умрели животни бе разположена в началото на селото, в двора на бившата машинно-тракторна станция .