Жители на 11 села в старозагорско заплашват с протест

Жители на 11 села в старозагорско заплашват с блокада на пътища заради строителството на кариера за варовик. Тя се намира в местността Кереч Търла в землището на три села – Едрево, Оряховица и Братя Кунчеви.
Според оценката за въздействие на околната среда, дълбочината на добив на инертни материали ще е 60 метра, на площ от близо 800 декара.Само на 2 километра от местността Кереч Търла е кариерата в село Братя Кунчеви. По закон, в землището на едно населено място, не може да има две кариери. Но в писмен отговор от Министерството на околната среда и водите става ясно, че съществуващата вече кариера не е отразена.Местността, където ще е новата кариера, е и вододайната зона на 2 села. Според разрешителното, за изкопните работи ще се използва взривяване.Според разрешителното, 750 декара в местността Кереч Търла ще бъдат използвани за добив на допамит и варовик. Сега на това място има гора. Според разрешителното – тя не е от ценни дървесни видове.
„В решението на ОВОС, което е издадено преди около четири години и половина, не са обсъдени отрицателните становища – както на община Стара Загора, така и на Община Николаево, така и на Регионална дирекция по горите”, категоричен е секретарят на община Стара Загора Делян Иванов.
Хората настояват за мораториум върху разрешителното за дейността на кариерата и за нова оценка на въздействието върху околната среда, в която да бъде отчетено и тяхното мнение. В противен случай заплашват с блокада на пътища и гражданско неподчинение.