Близо 100 сигнала са отчетени от 3 до 5 август на Горещия телефон на Община Стара Загора

На безплатния Горещ телефон на Община Стара Загора – 0800 157 37, от 3 до 5 август, са отчетени близо 100 сигнала. Граждани са подали информация за над 20 неправилно паркирани МПС в града. Акт за установяване на административно нарушение е съставен на собственик на автомивка, от която системно се замърсява около обекта с пяна и вода.

Оплаквания са постъпили за бездомни кучета в кв. „Три чучура – юг“, както и в село Християново. Информацията е насочена към Общинския приют за безстопанствени животни. Акт за установяване на административно нарушение е съставен на собственик на кучета, пуснати за свободна разходка по бул. „Славянски“. Същата санкция е наложена и на друг гражданин, който е разхождал свободно кучето си, около блок №2 на ул. „Г. Байданов“. Докладна записка е съставена по сигнал за системно нарушаване на тишината от лай на куче в блок №286 на бул. „Цар Симеон Велики“.

Над 20 са подадените сигнали за силна музика от заведения в града, както и за струпване на шумни компании на открито.
Оплакване е постъпило за пропускане на автобусна спирка от шофьор по Линия №8. При установяване на нарушение, ще последват санкции спрямо Вътрешния правилник на транспортното дружество.

След получена информация на Горещия телефон е отремонтирано улично осветление, както и паркомати. Взети са мерки за премахване на изсъхнали и опасни дървета и клони по сигнали на граждани. Докладна записка е съставена за компрометирана беседка около блок №130, на ул. „Христо Ботев“.
Община Стара Загора е отреагирала на сигналите, за които има правомощия, а останалите са насочени към компетентните органи. На гражданите е върната обратна информация.