Ремонтите в Стара Загора приключват до края на годината