Инфо Зона – 11.09.2018 г. Шампионите по математика и Любомир Любенов