Съветниците на БСП искат извънредна сесия на Общинския съвет за обществения ред в Казанлък

Да се проведе извънредно заседание на Общинския съвет за обществения ред в Казанлък, искат съветниците от левицата. „На сесията да бъдат изслушани кметът на община Казанлък, РУ на МВР – Казанлък, Районна прокуратура, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Отдела „Закрила на детето“. Целта е да се направи анализ адекватна ли е и актуална ли е нормативната уредба, след което да се обсъдят и приемат актуални действия“, каза общинският съветник и председател на БСП-Казанлък Румяна Друмева.

Според БСП-съветниците трябва да се набележат спешно комплекс от мерки за превенцията, контрола и гарантиране сигурността и спокойствието на гражданите. „Не можем да останем слепи и глухи, че проблеми няма“, подчертаха съветниците. Своевременните действия се предлагат във връзка със зачестилите инциденти с роми в Казанлък и масовия побой, който се случи в първия учебен ден на центъра на града.