Дни на училищната психология ще се проведат в Стара Загора

От 10 до 12 октомври 2018 г. град Стара Загора ще е домакин на Втория национален форум „ Дни на училищната психология“.
Инициативна група от училищни психолози и педагогически съветници в партньорство с Община Стара Загора и Регионално управление на образованието организират тази среща с цел да се представи дейността на психолога и педагогическия съветник в училище и да се обменят добри практики.
В рамките на форума разискваните теми ще бъдат: „Училищната психология-реалности и перспективи“, „Приобщаващо образование“ и „Ученическо самоуправление“.
Освен споделяне на добри практики ще има и „работилници“- демонстрации на интерактивни пособия в работата на училищния психолог и педагогически съветник.
За първи път тази година ще бъде връчена награда за цялостен принос в училищната психология.
Официалното откриване ще се състои на Световния ден на психичното здраве – 10 октомври от 13.30 часа в регионална библиотека „ Захарий Княжески“.

Етикети: