Областният управител на област Стара Загора Гергана Микова участва в семинар на доброволните формирования

Днес, в Областна администрация Стара Загора се проведе ежегоден областен семинар, свързан със състоянието и развитието на доброволните формирования на територията на област Стара Загора. На него се разгледана актуална информация, касаеща нормативната база и регламентираща дейността на доброволните формирования. Бяха изнесени и презентации на тема: „Ролята на ръководителя за функционирането на доброволното формирование” и „Промишлени аварии и отделяне на ОХВ“. Обсъдиха се въпроси, свързани с бързото оповестяване и събиране на доброволците, както и начините за подпомагане участниците при разработване на изискуемите им планове.

На семинара присъстваха Директора на РД ПБЗН – Стара Загора, представители на общините и доброволните формирования.