Почистват канала в Стара Загора

От няколко дни дружество “Напоителни системи” ЕАД – клон Горна Тунджа, Стара Загора по молба на кмета Живко Тодоров започна почистване на отпадъците от коритото на канала, който преминава в южната част на Стара Загора, поради което водата в съоръжението е спряна.
Община Стара Загора оказва съдействие с извозването на отпадъците и отстраняването на прорасналите храсти от двете страни на канала. Каналът е затлачен допълнително с изхвърлени от гражданите различни предмети от бита.
Главният канал на напоителната система за напояване на полетата край Стара Загора е с дължина 26 km. Той тръгва от язовир Копринка и минава под Средна гора в тунел с дължина 13 km. В Стара Загора поради по-малката надморска височина е изградена ВЕЦ.
По информация на Филип Шукаров, управител на “Напоителни системи” ЕАД – клон “Горна Тунджа” годишно от канала се вадят между 200 и 300 автомобилни гуми, строителни отпадъци, непотребни мебели, хладилници, печки и перални, части от автомобили и велосипеди, домакински съдове, трупове на животни, найлонови торбички с битови отпадъци, пластмасови и стъклени бутилки.