Info Zona 22 10 2018 – Мехмед Зейнел – директор на Държавен фонд Земеделие Ст.Загора