Областният управител Гергана Микова председателства заседание на Областния съвет за развитие

Днес, в Областна администрация Стара Загора се проведе заседание на Областен съвет за развитие. То се свика на основание чл. 22, ал. 1 и ал. 2 от Закона за регионалното развитие и във връзка с чл. 69, ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие. На него се представи и прие годишния мониторингов доклад за състоянието на социалните услуги на територията на област Стара Загора за предходната година. Присъстващите получиха информация за изпълнението на Оперативните програми 2014-2020 г. в Югоизточен район за планиране. От общият бюджет за планиране, който е 23 709 213 065,80 лв., договорените средства са 17 107 486 562,09 лв., а изплатените суми са 5 847 014 лв. По брой сключени договори в ЮИР, Стара Загора област се нарежда на второ място след Бургас, със 184 договора. Тяхната стойност в лева е 230273404,60 лв.
На заседанието бе взето решение обект „Реконструкция на тласкателен водопровод от ПС „Зимница“ до ПС „Ягода“ – II подем“, област Стара Загора да се обяви за обект с регионално значение.
Сред присъстващите бяха представители на общините в областта, представители на общинските съвети, на работодателски организации, на Тракийски университет, на синдикати, представители на „В и К“ ЕООД – Стара Загора и експерти от Областен информационен център – Стара Загора.