Нов график за фактуриране на битови абонати във В и К – Стара Загора

От 01.11.2018 г. В и К ЕООД Стара Загора въвежда нов график за ФАКТУРИРАНЕ на потребените количества вода за Битови абонати (Физически лица) на 2 групи – на 15-то или 28-мо число на месеца.

Срока за плащане е 30 дни от датата на издаване на документа. Подробен график по адреси и населени места може да видите на сайта на Дружеството http://wik-stz.com/bg/ или на

Графици за отчитане на водомерите по райони