Кметът на Казанлък:,,Не се поддавайте на манипулации!,,

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
НЕ СЕ ПОДДАВАЙТЕ НА МАНИПУЛАЦИИ И ВНУШЕНИЯ!

Във връзка с тиражираната информация за стартиране на кампания от Мeдийна група „Вис Виталис“ за изпращане на ваши снимки и видео клипове с придружаващи ги коментари относно движението на пътни превозни средства с животинска тяга /каруци/ ВИ ПРИЗОВАВАМ, виждайки подобни нарушения, ДА ИНФОРМИРАТЕ НЕЗАБАВНО ОРГАНИТЕ НА РЕДА В КАЧЕСТВОТО ИМ НА КОНТРОЛИРАЩИ ОРГАНИ – Районно Управление Полиция -Казанлък, ОД на МВР – Стара Загора на телефон 112.
Също така, 24 часа Община Казанлък приема сигнали за нарушения по всички Общински наредби на телефон 0 700 400 56.

Обръщам внимание на всички Вас, че със снимки, видеоклипове и коментари към тях – каруци не се спират!
Така няма да постигнем спазването на общинските разпоредби и по-конкретно на Наредба №30. Единственото, което ще се постигне е извличането на политически и икономически дивиденти посредством генериране на интернет трафик, насочен към сайта на МГ „Вис Виталис“ и на определена група лица.

Повече от една година Община Казанлък е забранила с Наредба №30 движението на каруци на цялата територия на Казанлък. Спазването й е абсолютно задължително и на нарушителите се налагат санкции – глоби, отнемане на ППС с животинска тяга и на животни.

Нека бъдем единни в решаването на въпросите за Казанлък по законосъобразен начин!

Вярвам в мъдростта и отговорността на всеки един от Вас!

С уважение,
ГАЛИНА СТОЯНОВА
Кмет на община Казанлък