Нова образователна инициатива за мотивация на ученици започва в Стара Загора

В Деня на народните будители – 01.11 от 19:00 в споделеното работно пространство на Стара Загора „ZaraLab” (ул. „Княз Александър Батенберг“ 28) ще бъде представена образователната инициатива за мотивация и личностно развитие на ученици „Аз и моят успех“. По време на събитието ще бъде представени целите и визиите на инициативата, нейното разработване и развитие, причините за нейното създаване и развитие, както и предстоящата обучителна програма.
Пилотната годишна програма „Аз и моят успех“ няма аналог за страната в момента. Тя включва 28 безплатни мотивационни събития в четири различни панела, които ще се водят от професионалисти с релевантен опит. Целта е младежите да се подготвят с умения и компетенции за реализиране в условията на глобалната икономика. Програмата е насочена към ученици от 10-ти, 11-ти и 12-ти клас, като не е от значение в какъв профил на обучение са те. Програмата е насочена към универсални умения, които биха били необходими на всеки един млад човек при бъдеща успешна реализация.
Всеки панел събития има различна цел, като първият ще запознае участниците в академията със съвременните техники за вглеждане и откриване на себе си, които ще им помогнат при изграждането на личностната им мотивация и последващото им кариерно ориентиране. Вторият е насочен тясно към образованието, като в него ще запознаем участниците с различни съвременни методологии – част от тях, свързани с неформалното обучение, които ще спомогнат в значителна степен за по-лесното усвояване на преподадените в училище знания и ще допринесат за допълнителното разширяване на кръгозора и общата култура на младежите. Третият панел от лекции ще бъде насочен към това да запознае участниците с тенденциите, настоящото ниво и прогнозите за развитие на дигиталните технологии в съвременния свят и по какъв начин могат да се възползват от тях. Финалният панел от лекции ще запознае участниците с ключовите умения за успешната им реализация в 21-ви век. В рамките на втората половина на годишната програма ще има предвидено индивидуално менторство според интересите и нуждите на всеки желаещ участник.
Откриващото събитие е отворено за всички желаещи да го посетят. Не се изисква предварителна регистрация. Подробности можете да намерите тук: https://www.facebook.com/events/503941343424097/