Обучаваха общинари да помагат на домоуправители

Главните специалисти от административните бюра в Община Стара Загора преминаха обучение за работа по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) свързани с установяване на нарушения и необходими документи за съставяне на констативни протоколи за тях.

„Трябва да се работи сериозно по Закона, да се знае какви документи са необходими за съставяне на констативен протокол за нарушение и подаването му към Общината. Целта е да помагаме на собствениците на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост. Те трябва да знаят, че имат права но и задължения, които трябва да спазват“, каза Делян Иванов, секретар на Община Стара Загора. По думите му има около 20 състава на нарушения. Изработени са примерни образци на протоколи за основните нарушения, както и таблица за необходимите документи.

„С тази мярка ще накараме и домоуправителите да се регистрират, защото само регистриран домоуправител може да съставя протоколи“, допълни Делян Иванов.
Представителите на административните бюра получиха указания от специалисти свързани с установяване на нарушението и необходимите документи за съставяне на протокола, който домоуправителят предоставя на общинската администрация. Актът за установяване на нарушението се съставя от общинската администрация, а наказателното постановление се издава от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице.

Всички констативни протоколи за извършени нарушения по ЗУЕС ще има възможност да се депозират по административни бюра на територията, в която се намира сградата. Тази мярка се прилага, за да могат главните специалисти да имат по-близък контакт с домоуправителите на тяхната територия.