Дни на отворените врати в “Мини Марица-изток” ЕАД за ученици

На 21 и 22 ноември “Мини Марица-изток“ ЕАД се включи в инициативата на Министерството на образованието и науката за провеждане на Дни на отворените врати в предприятия в България в рамките на третата Европейска седмица на професионалните умения. Гости на Дружеството бяха учениците от дуалната форма на обучение, която се осъществява в две паралелки на професионални гимназии в Раднево и Стара Загора.
На 21 ноември на посещение бяха 23 ученици от осми клас на Професионална гимназия „Св. Иван Рилски“, гр. Раднево. Професията, по която те се обучават е „Машинен техник“, специалност „Машини и съоръжения в добивната промишленост и строителството“. Посрещна ги управителят на рудник „Трояново-север“ Живко Бончев, който им разказа за развитието на минните работи и предизвикателствата, с които бъдещите механици ще трябва да се справят. Учениците имаха възможност да видят реалната работна среда в цех Механична работилница и участък „Ремонт багери – механична част“.
26 ученици от осми клас на Професионална гимназия по електротехника и технологии „Георги С. Раковски“, гр. Стара Загора посетиха “Мини Марица-изток” ЕАД на 22 ноември. Те се обучават по професия „Електротехник“, специалност „Електрообзавеждане на производството“. Учениците се запознаха с работата в участък „Ремонт багери – ел. част“ в рудник „Трояново-север” и се срещнаха със своите съученици от 11 клас, които вече са назначени на работа в Дружеството в рамките на проекта „Швейцарска подкрепа за въвеждане на принципите на дуалното обучение в българската образователна система“.
„Мини Марица-изток“ ЕАД е партньор в дуалната форма на обучение и на двете професионални гимназии, като с това декларира своята съпричастност към качеството на професионалното образование и обучение. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, разработване и приемане на вътрешни правила за провеждане на практическо обучение в реална работна среда, сключване на договор с всеки обучаем са само част от задълженията, които се поемат от страна на Дружеството. Дуалната форма на обучение дава възможност да се осигурят подготвени и квалифицирани кадри, според потребностите на Дружеството.
С участието си в Дните на отворените врати „Мини Марица-изток“ ЕАД се стреми да популяризира професионалното образование и обучение сред младите хора, в това число дуалното обучение, и да подкрепи партньорството между бизнеса и професионалните училища.