Info Zona 27 11 2018 – Таньо Брайков – председател на ОбС Стара Загора