648 старозагорски деца участваха в проекта „Вълшебна класна стая“

Резултатите от проекта „Вълшебна класна стая“ отчетоха днес в Община Стара Загора. На срещата присъстваха партньорите по проекта, директори на детски градини, учители и журналисти.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз. Общата стойност е 479 424 лв. , а продължителността му 28 месеца. Бенефициент е Община Стара Загора с партньори Сдружение „Свят без граници“, старозагорските детски градини „Звънче“, „Радост“, „Патиланско царство“, „Лилия“ (с. Хрищени), и „Незабравка“ ( с. Хан Аспарухово). В проекта са участвали 648 деца и 395 родители от петте детски градини.
За работата в различните дейности разказа Райна Димитрова, младши експерт в отдел „Образование“ и асистент в проекта. Целите за устойчива образователна интеграция на децата в неравностойно положение, включването им в предучилищна подготовка за реален старт, осигуряване на достъп до по-добра социална среда, съхраняване на културната идентичност и възпитаване в дух на толерантност, сближаване на децата от етносите и подобряване на подготовката по български език, са изпълнение чрез работа по пет основни дейности. Допълнителното обучение по български език показва сериозни резултати. В детските градини са били сформирани 39 групи с 374 деца за изучаване на български език. В края на обучението е отчетен значителен напредък в речевите им умения. Подобрена е и образователната среда в детските градини, закупени са бели магнитни дъски, мултимедийни проектори, цифрови фотоапарати, гардеробчета, маси столове, детски фитнес уреди, меки центрове и спортни пособия. От декември 2016 г. се провеждат ежеседмични занимания по физическа култура в 37 групи на детските заведения, участващи в проекта. Закупени са различни спортни пособия, а в спортните празници са се включили родители и деца. Общуването и съвместните изяви на децата включват участие в тридневни лагери през зимата и лятото. „Тези лагери са изключително полезни за децата и изпълнени с много положителни емоции. Някои от тях никога не бяха излизали от общността , повечето за пръв път видяха морето“, разказа Райна Димитрова. Голяма радост за децата са предизвикали посещенията в библиотеката, в Кукления театър, в пожарната и полицията. Те с удоволствие са се включвали в организираните празници. Приобщаването на родителите и насърчаването на участието им във възпитателния процес е от съществено значение за образованието на децата, категорични бяха участниците в проекта. От Сдружение „Свят без граници“ са провели информационни срещи с родители по различни теми и са обсъждали важността на първите години в обучението и възпитанието на децата. Много родители са се включили в съвместните инициативи за почистване на паркове и боядисване на оградите в детските градини.

„Този проект надмина очакванията като резултати. Това е заложен формат за работа с родителите във всички детски градини. Целта е изведените модели да продължат да се прилагат в работата. Трябва да се търси ефекта и да се надгражда“, каза Иванка Сотирова, зам.-кмет на Община Стара Загора по хуманитарни дейности.
„Успяхме да създадем подкрепяща среда, както и работещ механизъм за участие на родителите. Това е стъпало, върху което ние ще надграждаме“, каза Росица Димитрова, директор на детска градина №68 „Патиланско царство“.