Младежи агитират за борба със СПИН

Световният ден за борба със СПИН ежегодно се отбелязва на 1 декември и е посветен на повишаване осведомеността за СПИН-пандемията, причинена от разпространяването на вируса ХИВ, а също и оплакването на загиналите от болестта. Тази година Европейската седмица за изследване на СПИН и хепатити е под мотото „Узнай своя статус”
И тази година младежите от Младежки общински съвет ще отбележат Световния ден за борба със СПИН/ХИВ.
На 30 ноември от 19.00 часа зала Младежки дом ще се проведе Вечер посветена на борбата със СПИН/ХИВ. Ще има викторина, презентации и лекция по темата. Във фоайето ще работи и Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ /СПИН.
На 1 декември в парк „Пети октомври“ от 11.30 часа ще се открие изложба – Art Isn’t Dismissed by Sickness. Тя е по проект на Младежки общински съвет, подкрепен от Младежка банка, Обществен дарителски фонд и изпълнен от младите хора.
Чрез него младежите искат се да повиши се осведомеността за ХИВ/СПИН и да покажат, че стигмата е преодолима. Следвайки мотото „Незнанието е най-големият риск“, приканват хората да се замислят дали воденето на сексуален животq без да се вземат превантивни меркиq си заслужават живот на хапчета. Не са важни годините в живота, важен е животът в годините.
След откриването на изложбата, от 12.00 часа младежите ще проведат превантивна акция в мол „Галерия“, която ще завърши с флашмоб.