Община Стара Загора няма да получи финансиране за борба с мръсния въздух

Община Стара Загора няма да получи финансиране за борба с мръсния въздух по европейска програма за решаване на проблема. Екоминистерството няма да отпусне финансиране на 17 града . Община Стара Загора не може да кандидатства за европейско финансиране,тъй като не отговаря на критериите на Европейската програма -няма превишение на нормите през последните 2 години . 111 млн. лева ще бъдат разпределени между седем общини: Бургас, Видин, Димитровград, Монтана, Пловдив, Смолян и София. Общината обаче кандидаства по програма ЛАЙФ за подобряването на качеството на въздуха по интегриран проект ,,Българските общини работят заедно за качеството на атмосферния въздух ,,.