Сдружение “Самаряни” навършва 20 години!

На 14 декември, 2018 г., Сдружение “Самаряни”, отбелязва своя 20-ти рожден ден! 20 години наситени с много истории, докоснати хиляди човешки съдби, натрупан огромен професионален опит, обучени стотици специалисти в попрището на социалната работа, осъществени редица значими партньорства, привлечени стотици мотивирани доброволци и щедри дарители, и всичко това – за да подкрепим децата и техните семейства!

Преди 20 години, след месеци наред доброволна дейност сред децата, живеещи на улицата, в края на 1998 г., група млади хора стартират с мисия една организация без опит, но със сърце и огромен ентусиазъм….
На 14 декември 1998 г. организацията е регистрирана официално като Фондация „Самаряни”, а по-късно на 20.11.2002 г. се пререгистрира като Сдружение с нестопанска цел „Самаряни” за осъществяване на дейности в обществена полза.

Мисията на Сдружение „Самаряни” е да работи за пълноценното приобщаване към обществото на деца, младежи, възрастни и семейства в неравнопоставено положение на територията на община Стара Загора, като подкрепя отделни хора, групи и общности чрез осъществяване на дейности и предоставяне на услуги, които:
▪ са основани на реални потребности;
▪ съдействат и изграждат способност за развиване на умения за самопомощ в различни ситуации;
▪ подпомагат процеса на интегриране и насърчават личното развитие;
▪ повишават или възстановяват социални функции;
▪ осигуряват помощ за предотвратяване на последствия.

Първите шест години дейността на Сдружение “Самаряни” е посветена на децата на улицата. Следват години, в които се развиват постепенно различни социални услуги в подкрепа на уязвими групи и общности, като:
Дневен център за работа с деца на улицата
Дневен център за социална и образователна подкрепа
Кризисен център “Самарянска къща”
Консултативен център
Център за обществена подкрепа
Звено “Майка и бебе”
Център по приемна грижа
Наблюдавано жилище
Нископрагов център за превенция на ХИВ/СПИН
Консултативно-информационен център “Самаряни”
Къщата на семейството и общността

Дейността на Сдружение “Самаряни” е структурирана на програмен принцип. Към всяка една от развитите 11 програми на организацията, през годините са разработвани различни проекти, осъществяването на повечето от които е било възможно, благодарение на финансирането им от различни източници. За реализирането на тези програми, за период от 20 години организацията има осъществени общо над 70 проекта, на стойност над 8 милиона лева, за осъществяването на които са работили над 250 души.

Програма 1: “Интегриране на деца и младежи на улицата”
(април, 1998 г. – декември, 2003 г.)
Програма 2: “Закрила и подкрепа на жертви на насилие”
(май, 1999 г. – декември, 2018 г.)
Програма 3: “Организационно (институционално) укрепване и развитие”
(декември, 1998 г. – декември, 2018 г.)
Програма 4: “Индивидуално подпомагане”
(февруари, 2000 г. – декември, 2018 г.)
Програма 5: “Застъпничество за граждански права”
(септември, 2001 г. – декември, 2018 г.)
Програма 6: “Образователни мостове”
(ноември, 2001 г. – декември, 2018 г.)
Програма 7: “За устойчиви общности”
(юни, 2002 г. – декември, 2018 г.)
Програма 8: “Промоция на здраве”
(февруари, 2004 г.– декември, 2018 г.)
Програма 9: “Социално предприятие”
(февруари, 2003 г. – декември, 2018 г.)
Програма 10: “Социални услуги за деца и семейства”
(юли, 2005 г. – декември, 2018 г.)
ПРОГРАМА 11: “Доброволчество и дарителство”
(2009 г. – декември, 2018 г.)