Info Zona 17 12 2018 – Таньо Брайков – председател на ОбС Стара Загора