Info Zona 14 01 2019 – 15 години Кризисен център „Самарянска къща“