Дарение на Брайлови машини

Брайлови машини за незрящите ученици в област Стара Загора ще дари общинският съветник Виктор Драголов. Дарението ще започне в 14.30 часа на 17 януари, четвъртък в залата на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование/РЦ ПППО/ в Стара Загора(в сградата на Мехахотехникума).
През 2017 година РЦ ПППО Стара Загора получи 3 брайлови машини, дарени от общинските съветници от комисията по социални дейности в Общински съвет Стара Загора Димо Димитров, Виктор Драголов и Иван Дянков. Те са от изключителна полза при ограмотяването и обучението на незрящите ученици от област Стара Загора.

В момента педагогът на зрително затруднените ученици Веселка Петрова работи с 15 деца с нарушено зрение, като 7 от тях имат нужда от брайлови машини. Новата придобивка ще улесни обучението на децата и ще им спести носенето на част от техните огромни по обем учебници. Брайловата машина работи с 6 клавиши. С тях могат да се пишат всички букви, цифри, препинателни знаци, числови изрази и дори ноти. Дарените преди 2 години машини бяха разпределени в СУ „Иван Вазов”, ППМГ „Гео Милев”, училище „Георги Райчев” в Стара Загора и в училища в Казанлък, Чирпан и Гълъбово.