Info Zona 18 01 2019 – Какво да очакваме от „Лелята на Чарли“ – гости Красимир Къшев и Маргарита Лъчезарова