Нов паричен салон

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Стара Загора съобщава на своите клиенти,
че от 21 януари 2019 год., открива нов паричен салон на адрес:
гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 142

Информация за всички каси и начини за плащане
могат да се открият на сайта на Дружеството: www.wik-stz.com