Info Zona 25 01 2019 – Валентина Бонева – общински председател на БСП – Ст.Загора