Инфо Зона 29 01 2019 – Пламен Йорданов – обл. председател на ГЕРБ