Безплатни ясли, детски градини и детска кухня в община Раднево

От 1 февруари яслите, детските градини и детската кухня в община Раднево стават безплатни. Това решиха на последното си заседание старейшините в града. Облекчението за родителите доведе до поредица от положителни коментари за работата на администрацията в социалните мрежи.
До момента месечната такса на дете в детската градина е била 40 лева. След пълната подкрепа на предложението на кмета д-р Тенко Тенев за отпадането й, общината поема цялостната издръжка на децата. Освобождаването от такса в детските градини, е една от политиките за достъп и равен старт на децата в образователната система.
„Идеята е част от дългосрочната социална политика на администрацията, която ще създаде предпоставки за задържане на младите хора, за подпомагане на семействата с малки деца, за увеличаване на раждаемостта и преодоляване на демографската криза. “, се казва в мотивите на градоначалника.
На територията на община Раднево има шест детски градини, към три от тях има разкрити яслени групи. Децата в детските градини са 546, от които 243 в подготвителна група. Децата в яслените групи са 53, а тези, записани за услугите на детска кухня – 50.
„Надяваме се отпадането на таксата да засили месечната посещаемост, да мотивира повече млади семейства да останат в града ни, а също и да дадем възможност на децата да посещават повече допълнителни дейности“, казва директорът на най-голямата Детска градина в общината № 2 – Жулиета Станчева. В нея се отглеждат, възпитават и обучават 176 деца.