Info Zona 30 01 2019 – Таньо Брайков – председател на ОбС Стара Загора