Третото издание на конкурса „Писма до себе си“ обявяват в Стара Загора

Община Стара Загора, Център за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР) и Народно читалище „Николай Лилиев – 2005“ обявяват трето издание на Националния литературен конкурс „Писма до себе си”.
Темата на конкурса е свързана е с начина, по който децата и младежите възприемат себе си и мястото си в окръжаващия ги свят. Тя може да бъде разработена с цялата свобода и широта на въображението. Епистоларната форма не е задължителна.
В конкурса могат да участват деца и младежи в две възрастови групи: от 7 до 13 години и от 13 до 20 години.
Конкурсът е литературен. В него може да се участва с до три стихотворения или едно есе / кратък разказ с обем до 3 страници/.
Текстовете трябва да бъдат подписани с имената на участника и с данни за контакт – адрес, години, училище, ЦПЛР, литературен клуб, ръководител/ учител, телeфон.
Те трябва да бъдат принтирани в три екземпляра и да се донесат или изпратят на адрес: Стара Загора – 6000, ул. „Захарий Княжески” №71 , ет. 3, ЦПЛР – за литературния конкурс.
Копие от текстовете трябва да се изпрати и на имейл – pismadosebesi@abv.bg в прикачен файл, шрифт Times New Roman, 12 pt. В текста на имейла също трябва да бъдат посочени данните на участника.
Краен срок за изпращането на текстовете за конкурса – 31.03. 2019 година.
Отчитане на конкурса и награждаване на победителите – 19.04.2019 година.
Присъждат се по три награди в двете възрастови групи и поощрения и една специална награда за най-добре представил се участник от Стара Загора.
Наградите се осигуряват от Община Стара Загора, НЧ „Николай Лилиев – 2005” и спонсори. Наградените творби ще бъдат публикувани в специално издание „Литературен лист” и оповестени на страницата на ЦПЛР във Фейсбук и сайта на Община Стара Загора.