„Мини Марица-изток“ ЕАД с рекорден добив от 3 427 789 тона въглища през януари

Първият месец на 2019 г. „Мини Марица-изток“ ЕАД приключи с рекорден добив на въглища за този месец на годината. Това е най-високият януарски добив в историята на дружеството от създаването му досега. С реализираните 3 427 789 тона през януари дружеството изпълнява заявките на консуматорите и гарантира сигурността на енергийната система на страната с ритмичното подаване на въглища. Постижението е със 106 789 тона повече от досегашния рекорд, реализиран през януари 2015 година в размер на 3 321 000 тона.

Изпълнението на откривните работи общо за дружеството за януари 2019 г. е 102 % ,бизнес планът е преизпълнен със 134 250 м3 земна маса. Разкрити, натоварени и транспортирани са 7 524 250 м3 земна маса.
През 2019 година бизнес планът на дружеството предвижда добив на въглища от
27 500 000 тона и разкриването, транспортирането и насипването на 95 000 000 кубически метра земна маса.