Info Zona 26 02 2019 – Таньо Брайков – председател на ОбС Стара Загора