Info Zona 27 02 2019 – Светлозар Недев за изложбата на Орхан Исмаил в Стара Загора