Нов мандат за ръководството на “Мини Марица-изток” ЕАД

Ръководството на Министерството на енергетиката и „Български енергиен холдинг“ ЕАД изказват благодарност за добрата работа на всички работници и специалисти от „Мини Марица –изток“ ЕАД и особено на г-н Николай Диков – председател на Съвета на директорите и г-н Андон Андонов – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор, заедно с неговото оперативно ръководство.
С решение от Протокол №15-2019/07.03.2019г. на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД се дава нов тригодишен мандат на сегашното ръководство на „Мини Марица – изток“ ЕАД в състав:
1. Андон Петров Андонов
2. Николай Стефанов Диков
3. Георги Иванов Коев
Министерството на енергетиката пожелава на екипа успешна и ползотворна работа през новия мандат.

Снимка: Мини Марица-изток ЕАД