Изнесена приемна за жителите на селата Кирилово и Старозагорски бани

С посредничеството на г-жа Надежда Чакърова-Николова – обществен посредник на територията на община Стара Загора на 21.03.2019г.- четвъртък ще се проведе съвместна приемна с Председателя на ОбС Стара Загора г-н Таньо Брайков и Секретаря на Община Стара Загора г-н Делян Иванов, изнесена по места:

село Кирилово – от 10,00-11,00 часа в Кметство с. Кирилово

Старозагорски бани – от 11,30-12,30 часа в Кметство Старозагорски бани

На изнесените съвместни приемни заинтересованите граждани ще имат възможност пряко да получат информация, свързана с дейността на Общински съвет и общинска администрация и ресора на работа и правомощията на Председателя на ОбС, Секретаря на общината и общинския Омбудсман на Стара Загора.

Снимка: Пресцентър Обществен посредник Стара Загора