IZ 22 03 2019 – “Алтернатива 55” с проект в кампанията “България дарява”