Над 130 ученици на различна възраст гостуваха на Окръжен съд – Стара Загора в традиционния „Ден на отворените врати“

На 28.03.2019 г. в Окръжен съд – Стара Загора се проведе „Ден на отворените“ на тема „Везните на Темида – нужни и днес“.
Председателят на Окръжен съд – Стара Загора, съдия Красимир Георгиев, поздрави гостите на съда. Съдебната палата прие ученици от втори „а“, втори „б“ и четвърти „б“ при Шесто основно училище „Свети Никола“ гр. Стара Загора, над 50 десетокласници от Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев“ гр.Стара Загора, както и учениците, посещаващи Група по интереси „Иновативен прочит на възрожденска Стара Загора“ в ПГЕТ „Г.С.Раковски гр.Стара Загора.
Най-малките гости изслушаха с огромен интерес разказаното от съдия Ива Стефанова за това какво представлява съдът като институция, какви дела се разглеждат от съдиите и пред какви „задачи“ са поставени те, когато трябва да отсъдят в името на народа. Съдия Стефанова показа на малчуганите различни по цвят папки, като им обясни и какви са делата, които се съхраняват в тях. Обект на разискване, провокирано от интереса на второкласниците, стана обсъждането на места, където децата изтърпяват наказания. В тази насока те зададоха на съдия Стефанов множество въпроси, интересувайки се как децата се наказват, ако извършат нещо, което не е позволено за тяхната възраст.
Четвъртокласниците бяха любопитни да разберат колко може да продължи разглеждането на едно дело като период от време и дали в Окръжен съд – Стара Загора се гледат дела срещу международни престъпници.
С огромен ентусиазъм се прие от децата възможността да заемат места на съдебния състав в залата, което провокира и някои от учениците да заявят от съдийската банка, още в тази ранна възраст, че искат да поемат по пътя на магистратската професия.
За средношколците лекцията на съдия Стефанова пробуди интерес към по-тежките престъпления и наказания, за които тя им даде примери с конкретни дела от практиката си. Дискутираха се видът и размерът на наказанията, принципът на определяне на виновността в един процес и ролите на страните в него.
Съдия Стефанова отправи предизвикателство към по-малките ученици – който от тях желае, да опише впечатленията си от посещението в съдебната палата или с рисунка да изрази преживяното.
Всички гостите на Окръжен съд – Стара Загора получиха удостоверение за участието си в „Ден на отворените врати“.

Снимки: Окръжен съд Стара Загора